Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής INCLUDE

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά τεχνολογικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού. 

Το Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής INCLUDE ιδρύθηκε ως επιστημονικό σωματείο το Μάρτιο του 2011. Στόχος του είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους που κινδυνεύουν από αποκλεισμό και να προωθήσει αλλαγές σε κοινωνικές στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στη διαφορετικότητα και στην ετερότητα μέσω της άτυπης εκπαίδευσης.