Διάζωμα

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Το Διάζωμα ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό τη διατήρηση, προστασία, ανάδειξη και προώθηση των αρχαίων θεάτρων της Ελλάδας. Για την επίτευξη των στόχων του, το Διάζωμα στηρίζεται στον πολίτη και στις δικές του ενέργειες, ενώ συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλους σχετικούς κρατικούς οργανισμούς.