Διάζωμα

Αρχαιολογική μελέτη
Για τη χρηματοδότηση μελέτης, για την αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης. 

Το Αρχαίο Θέατρο της Σπάρτης χρονολογείται από τον 2ο αιώνα π.Χ. Αρχικά υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα στην Ελλάδα, με 16.000 θέσεις. Το θέατρο αποξηλώθηκε και οι λίθοι απομακρύνθηκαν από το χώρο για επαναχρησιμοποίηση όταν οι Φράγκοι έχτισαν το Μυστρά, τον 13ο αιώνα. Η μελέτη θα εστιάσει στην αναστήλωση του μνημείου, καθώς και στην ασφάλεια των μελλοντικών του επισκεπτών. 

Το Διάζωμα ιδρύθηκε το 2008, με σκοπό τη διατήρηση, προστασία, ανάδειξη και προώθηση των αρχαίων θεάτρων της Ελλάδας. Για την επίτευξη των στόχων του, το Διάζωμα στηρίζεται στον πολίτη και στις δικές του ενέργειες, ενώ συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλους σχετικούς κρατικούς οργανισμούς.