Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού»

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της εφαρμογής μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης για άνεργους πτυχιούχους.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» είναι το πρώτο διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα. Σε μία προσπάθεια για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών για εκπαίδευση, μάθηση και εξειδίκευση, το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα δια βίου μάθησης στα πεδία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μουσείων, αξιοποιώντας την εμπειρία και την ακαδημαϊκή του αριστεία.