Διαβάζω για τους Άλλους - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Διαβάζω για τους Άλλους

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του οργανισμού «Διαβάζω για τους άλλους», ο οποίος έχει δημιουργήσει μια ακουστική βιβλιοθήκη για ανθρώπους με προβλήματα όρασης, ενώ παράλληλα διοργανώνει πλήθος δραστηριοτήτων, όπως αναγνώσεις βιβλίων σε γηροκομεία, σε ιδρύματα προστασίας παιδιών και σε δημόσιους χώρους.