Διαβάζω για τους Άλλους

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων του οργανισμού «Διαβάζω για τους Άλλους».

Ο οργανισμός «Διαβάζω για τους Άλλους» ιδρύθηκε το 2015, με στόχο τη δημιουργία μίας ακουστικής βιβλιοθήκης για ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Έκτοτε, έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του, ώστε να συμπεριλάβει ζωντανές αναγνώσεις σε διάφορες τοποθεσίες, όπως γηροκομεία, ιδρύματα παιδικής προστασίας και δημόσιους χώρους.