Δεσμός

Υποστήριξη προγράμματος

Η Δωρεά στηρίζει την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρώ» σε Δημόσια σχολεία σε όλη την Ελλάδα για το σχολικό έτος 2017-18.

Ο Δεσμός ιδρύθηκε το 2012 με στόχο την αξιοποίηση του πλεονάσματος προϊόντων και υπηρεσιών για την αποτελεσματική κάλυψη των βασικών αναγκών των ευπαθών ομάδων και ατόμων, καθώς και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα.