ΔΑΔΑΑ Μη κερδοσκοπικος Οργανισμός Σύλλογος Ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την κάλυψη του μισθού ενός ειδικού εκπαιδευτικού μερικής απασχόλησης και για την προμήθεια εξοπλισμού.