ΔΑΔΑΑ Μη κερδοσκοπικος Οργανισμός Σύλλογος Ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΔΑΔΑΑ Μη κερδοσκοπικος Οργανισμός Σύλλογος Ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την κάλυψη του μισθού ενός ειδικού εκπαιδευτικού μερικής απασχόλησης και για την προμήθεια εξοπλισμού.