Βρετανική Σχολή Αθηνών

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης και της δημοσίευσης αρχειακού υλικού, καθώς και για τη διοργάνωση ενός Συνεδρίου που σχετίζεται με την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Η Βρετανική Σχολή Αθηνών ιδρύθηκε το 1899, με αποστολή την προώθηση των Ελληνικών Σπουδών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.