Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. Διομήδους

Ανέγερση κτιρίου
Ενίσχυση για την αγορά και την κατασκευή ενός λυόμενου κτιρίου το οποίο θα στεγάσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπου  θα διοργανώνονται προγράμματα για σχολεία.    

 Ο «Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. Διομήδους» ιδρύθηκε το 1952, βρίσκεται βορείως του Αιγάλεω σε έκταση 1.860.000 μ2  και συντηρεί σε φυσικό περιβάλλον 2.500 φυτά από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο.  

Περισσότερα από 200 σχολεία επισκέπτονται τον κήπο κάθε χρόνο, ενώ οι επισκέπτες, μόνο τα Σαββατοκύριακα, υπολογίζονται σε 40.000 ετησίως.