Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιακών ομάδων και έχει ως κεντρικό θέμα το λιμάνι, τις διάφορες διαστάσεις του και τη σημασία του στην ευρύτερη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της περιοχής. 

Το Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο είναι ένας εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός με έδρα το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Οι εκπαιδευτικοί του στόχοι συνδέονται με τη χειροτεχνία και το βιομηχανικό παρελθόν της περιοχής, καθώς και την τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ιστορία της Ελλάδας εν γένει.