Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για τη δημιουργία ενός εργαστηρίου συντήρησης βιβλίων.

Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1908 ως Τμήμα της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου. Η βιβλιοθήκη διαθέτει μία ιδιαίτερα πολύτιμη και αξιόλογη συλλογή, η οποία παρέμεινε στην κατοχή της χάρη στις δωρεές σημαντικών προσωπικοτήτων από το χώρο της λογοτεχνιάς και των τεχνών.