Βαμβακού, Λακωνία

Κατασκευαστικές εργασίες
Χρηματοδότηση κοινοτικών προγραμμάτων, όπως η αποκατάσταση του ιστορικού κέντρου και η ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων, καθώς και προγραμμάτων φωτισμού των δρόμων και ύδρευσης.