«Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Ραχών Ικαρίας ΔΙΑΓΟΡΑΣ»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων του Αθλητικού Συλλόγου ΔΙΑΓΟΡΑΣ.