Αστυνομικό Τμήμα Περιφερείας Σπάρτης

Αγορά οχήματος
Αγορά αστυνομικού οχήματος για το χωριό Βαμβακού. Το Αστυνομικό Τμήμα Περιφερείας Σπάρτης είναι υπεύθυνο για την προστασία μιας περιοχής 200 χλμ., χωρίς ωστόσο να διαθέτει επίσημο όχημα. Σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών, το τμήμα χρησιμοποιεί ιδιωτικό αυτοκίνητο ή περιπολικό του Aστυνομικού Tμήματος Σπάρτης, το οποίο τίθεται στη διάθεσή του ύστερα από μισή περίπου ώρα.