Αστυνομικό Τμήμα Βουλιαγμένης

Κατασκευαστικές εργασίες
Αποπεράτωση της ανέγερσης αστυνομικού τμήματος.