Αρωγή - Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας

Χρηματοδότηση προγραμμάτων
Eνίσχυση για την υλοποίηση προγραμμάτων.

Tο Σωματείο βοηθά άτομα των οποίων οι υποθέσεις υποβάλλονται από τις τοπικές αρχές στην ευρύτερη περιοχή της Aθήνας. H «Aρωγή» βοηθά προσφέροντας οικογενειακή, ψυχολογική, οικονομική ή/και ιατρική υποστήριξη.