Αρκτούρος - Κατασκευαστικές εργασίες - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αρκτούρος

Κατασκευαστικές εργασίες

Δωρεά για την επέκταση του καταφυγίου του λύκου και της αρκούδας, προκειμένου να υποστηριχθεί η αύξηση των πληθυσμών (ως κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης ), καθώς και για την κάλυψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ο μη κυβερνητικός οργανισμός Αρκτούρος ιδρύθηκε το 1992, και είναι ένας από τις κορυφαίους οργανισμούς στην προστασία και την περίθαλψη των άγριων ζώων στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.