Αρκτούρος - Επισκευαστικές εργασίες - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αρκτούρος

Επισκευαστικές εργασίες

Ενίσχυση για έργα υποδομής και επισκευές στο ιστορικό κτίριο της Νικείου Σχολής όπου θα στεγαστεί το νέο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, καθώς και για κατασκευή εκθεμάτων και αγορά εξοπλισμού.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης θα έχει μόνιμη έκθεση με επιστημονικό, φωτογραφικό και διαδραστικό υλικό με 15 θεματικές ενότητες που αφορούν την άγρια χλωρίδα και πανίδα της Ελλάδας και θα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες στους επισκέπτες. Βασικός στόχος είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών και η ενεργή συμμετοχή τους στην προστασία του περιβάλλοντος.  Θα πραγματοποιούνται και προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης όπως σεμινάρια, παρουσιάσεις, ντοκιμαντέρ, κ.λπ.