Αρκτούρος - Αγορά εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αρκτούρος

Αγορά εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού
Eνίσχυση για κέντρο ενημέρωσης σχετικά με τους λύκους του πάρκου και για ηλεκτρονικό  εξοπλισμό και εκπαιδευτικό υλικό. Το κέντρο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη βιολογία του λύκου, το φυσικό του περιβάλλον, τις συνήθειες, την προστασία και την αναπαραγωγή του στην Eλλάδα.
 
 O «Aρκτούρος» ιδρύθηκε το 1992. Κύριο μέλημά του είναι η προστασία και περίθαλψη άγριων ζώων και η ενημέρωση του κοινού όσον αφορά ζητήματα προστασίας και διαχείρισης της άγριας ζωής και του περιβάλλοντος. Ο οργανισμός διαθέτει ένα καταφύγιο αρκούδας, ένα καταφύγιο λύκου και ένα κέντρο ενημέρωσης για την αρκούδα στην περιοχή Αμύνταιο στη Φλώρινα. Περισσότεροι από 70.000 επισκέπτες το χρόνο ενημερώνονται σχετικά με την άγρια ζωή στην Ελλάδα και τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Αρκτούρος επίσης υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε συνεργασία με σχολεία από όλη την Ελλάδα.