Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος - Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά φθορισμομετρικού ανιχνευτή, ο οποίος θα ενσωματωθεί στο κεντρικό σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας – Φασματοσκοπίας Μαζών του Τμήματος, και το οποίο αποκτήθηκε με προηγούμενη δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Η χρήση του ανιχνευτή κρίνεται απαραίτητη για την ταχεία ανίχνευση επικίνδυνων ουσιών σε υδατικά δείγματα, οι οποίες είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, καρκινογενείς, ακόμα και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται από τους διδακτορικούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Χημείας, καθώς και για τη διδασκαλία των προπτυχιακών φοιτητών. 

Το Τμήμα Χημείας ιδρύθηκε το 1927 και αποτελείται από 10 εργαστήρια. Τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο  Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος έχει επιδείξει αξιοσημείωτο κοινωνικό έργο, δεδομένου ότι πραγματοποιεί δωρεάν αναλύσεις φυτοφαρμάκων για δήμους και κοινότητες της Κεντρικής Μακεδονίας και παρέχει συμβουλές για ποικίλα θέματα, όπως η παροχή πόσιμου νερού.