Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Φιλολογίας - Συνέδριο

Δωρεά για την υποστήριξη της διοργάνωσης ενός συνεδρίου με τίτλο «13the Trends in Classics; Intended Ambiguity», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 2019.