Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συνέδριο

Δωρεά για την υποστήριξη της διοργάνωσης ενός διεθνούς συνεδρίου με τίτλο: «Το Μακεδονικό Μέτωπο, 1915-1918: Πολιτική, Κοινωνία και Πολιτισμός στην εποχή του Πολέμου», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 2018, σε συνεργασία με το King’s College του Λονδίνου και τη Βρετανική Σχολή Αθηνών.