Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιατρική Σχολή, Α΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας - Αγορά εξοπλισμού

Αγορά του οργάνου «Bio-Plex Suspension Array System». Το όργανο μετράει την ποσότητα των κυτοκινών, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εκτίμηση της πορείας και την πρόγνωση βαριάς μορφής νόσων, που προκαλούνται από ειδικούς παθογόνους ιούς και συνδέονται με την εμφάνιση μεγάλης θνησιμότητας. 

Το όργανο δίνει τη δυνατότητα στην ερευνητική ομάδα να επισπεύσει την έκδοση των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων και να παράσχει άμεση πρόγνωση για το αν ο ιός θα είναι θανατηφόρος ή όχι.

Το Α΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας αποτελείται από τα εξής τέσσερα τμήματα: α)Το τμήμα του Aids, β) το τμήμα Εντεροϊών, γ) το τμήμα Μυκητολογίας και Μικροβιολογίας και δ) το τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής και Ειδικών Παθογόνων Ιών, το  οποίο χρησιμοποιεί το όργανο. Το τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής και Ειδικών Παθογόνων Ιών ιδρύθηκε το 1970 και εξέταζε αρχικά όλους τους ιούς. Από το 1980 το τμήμα επικεντρώθηκε στην εξέταση ειδικών παθογόνων ιών. Σκοπός του είναι η αντιμετώπιση εξάρσεων ή και επιδημιών που οφείλονται σε ειδικούς παθογόνους ιούς. Το τμήμα λειτουργεί ως «Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών και Αιμορραγικών Πυρετών», καθώς και ως αναγνωρισμένο εργαστήριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Επίσης, είναι μέλος του δικτύου «Άρης», δίκτυο το οποίο αποτελείται από πέντε εργαστήρια και στόχος του είναι η αντιμετώπιση της Βιοτρομοκρατίας.