«Αριστοτέλειο» - Κέντρο Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια του Κέντρου.

Το «Αριστοτέλειο» - Κέντρο Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2014, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης STEM σε νεαρούς μαθητές.