Αρχοντικό Σύρμου Ελληνοπύργου Καρδίτσης

Εργασίες ανακαίνισης

Ενίσχυση για εργασίες ανακαίνισης σε ιστορικό κτίριο, το οποίο θα μετατραπεί  σε πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κέντρο.