Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της Έδρας για την Ελληνική Γλώσσα στο Ποντιφίκιο Ινστιτούτο της Ρώμης, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Η Αποστολική Διακονία ιδρύθηκε το 1936, με σκοπό την ανάληψη του εκδοτικού έργου της Εκκλησίας της Ελλάδος, την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού και τη στήριξη του έργου των τοπικών Ορθόδοξων ναών ανά τον κόσμο.