Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για την ενίσχυση δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Το πρώτο πρόγραμμα προσφέρει σε φοιτητές από το εξωτερικό τη δυνατότητα να μάθουν την ελληνική γλώσσα, παρακολουθώντας θερινό πρόγραμμα διάρκειας 2 μηνών στη Θεολογική Σχολή της Αποστολικής Διακονίας. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την στήριξη της νεοσύστατης Έδρας για την Ελληνική Γλώσσα στο Ποντιφίκιο Ινστιτούτο της Ρώμης. 

Η Αποστολική Διακονία ιδρύθηκε το 1936, με σκοπό την ανάληψη του εκδοτικού έργου της Εκκλησίας της Ελλάδος, την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού και τη στήριξη του έργου περισσότερων από 60 τοπικών Ορθόδοξων ναών ανά τον κόσμο. Είναι αρμόδια για την κάλυψη των μισθών 600 ιερέων,την κατασκευή ναών και αποστολικών κτιρίων, την αγορά του υλικού που απαιτείται για την υλοποίηση του αποστολικού έργου, τη μετάφραση Ιερών Κειμένων σε άλλες γλώσσες, τη λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων, καθώς και την επιλογή και την εκπαίδευση ατόμων για την προαγωγή των αξιών της Ορθοδοξίας παγκοσμίως.