Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας για περίοδο 2 ετών.

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» έχει σκοπό να συμβάλει στη μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των παιδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα.