Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος

Τηλεοπτική παραγωγή
Χρηματοδότηση τηλεοπτικών προγραμμάτων με σκοπό την πρόληψη παιδικών ατυχημάτων.

Kάθε χρόνο στην Ελλάδα παθαίνουν ατυχήματα 500.000 παιδιά, από τα οποία 300 χάνουν τη ζωή τους, ενώ άλλα 3.000 υφίστανται μόνιμα τραύματα και αναπηρίες.

Tο Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»  συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και συλλόγους όπως το Johns Hopkins Hospital, το American Heart Association και το International Nurses Association, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την οργάνωση στην Ελλάδα εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων  γύρω από την πρόληψη ατυχημάτων.