Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων.

Το σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1995. Αποστολή του είναι να συμβάλλει στη μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των παιδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα.