ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της υλοποίησης εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών εργαστηρίων σε δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, με στόχο την ευαισθητοποίηση στα κρίσιμα θέματα του κοινωνικού αποκλεισμού, του ρατσισμού και των διακρίσεων.

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1993. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν το ρατσισμό και τις διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη επίλυση των συγκρούσεων.