Ανθρώπινοι Άνθρωποι

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Η δωρεά στηρίζει την απασχόληση δύο ατόμων, τα οποία θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του οργανισμού, όσον αφορά την επέκταση των προσπαθειών συγκέντρωσης χρημάτων και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους επωφελούμενους 

Οι «Ανθρώπινοι – Ανθρωποι» είναι ένα μη κερδοσκοπικός οργρανισμός που συστάθηκε τον Ιούνιο του 2012 με στόχο την υποστήριξη των ατόμων που στερούνται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα –λόγω της οικονομικής κρίσης– και τη δημιουργία Κοινωνικών Κατοικιών.