Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Αγορά εξοπλισμού & Kατασκευαστικές εργασίες

Δωρεά για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας αίθουσας διαλέξεων, καθώς και για τη μεταφορά και τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης στο νέο κτίριο. Η δωρεά θα βελτιώσει την ποιότητα και την ποικιλία των υπηρεσιών που προσφέρονται στη Βιβλιοθήκη, θα διευκολύνει την πρόσβαση στο υλικό και θα προσφέρει καλύτερους χώρους μελέτης. Η δημιουργία της αίθουσας διαλέξεων θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα της Σχολής μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει το νέο, πολλαπλών χρήσεων κτίριο. 

Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, η οποία ιδρύθηκε το 1837, είναι το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα του είδους του στην Ελλάδα, όπου έχουν σπουδάσει ή/και διδάξει πολλοί διακεκριμένοι Έλληνες καλλιτέχνες.