Ανοιχτή Πόρτα

Χρηματοδότηση προγραμμάτων

Χρηματοδότηση της διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Τα προγράμματα αφορούσαν θεατρικά εργαστήρια που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους και σεμινάρια θεατρικής εκπαίδευσης που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς.

Έλληνες και ξένοι θεατρολόγοι ήταν υπεύθυνοι για τα εργαστήρια και τα σεμινάρια. Το Εργαστήριο αποτελεί τμήμα της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ανοιχτή Πόρτα» της Ξένιας Καλογεροπούλου, το οποίο ιδρύθηκε το 2004.