Ανασκαφή Αμορίου, Ελληνική Ομάδα - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ανασκαφή Αμορίου, Ελληνική Ομάδα

Υποστήριξη προγράμματος
Μερική χρηματοδότηση για την προκαταρκτική φάση αρχαιολογικών εργασιών στο «Μεγάλο Κτήριο» της βυζαντινής πόλης του Αμορίου στη Μικρά Ασία

Η μελέτη πραγματοποιείται από την Ελληνική Αρχαιολογική Ομάδα που συμμετέχει στην ανασκαφή του Αμορίου και οι προκαταρκτικές εργασίες περιλαμβάνουν ενδελεχή καθαρισμό της περιοχής, αναλυτική τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση των ήδη ανασκαφέντων τμημάτων του κτιρίου, έρευνα της άμεσα γειτνιάζουσας περιοχής και οργάνωση και ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού των παλαιότερων ανασκαφών.

Οι ανασκαφές από το Amorium Project ξεκίνησαν το 1989 υπό τη διεύθυνση του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης R. Martin Harrison και για τα επόμενα είκοσι χρόνια οι συστηματικές εργασίες ανασκαφής έφεραν στο φώς ιδιαίτερα σημαντικά ευρήματα που δίνουν νέες πληροφορίες για τη μελέτη της ιστορίας του Βυζαντίου.