Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας

Χρηματοδότηση προγράμματος
Ενίσχυση εξοπλισμού και αρχειακών δραστηριοτήτων.

H Aναγνωστική Eταιρεία Kέρκυρας ιδρύθηκε το 1836 από ανθρώπους των γραμμάτων που είχαν ως σκοπό να ενημερώνονται για τις πνευματικές και πολιτιστικές εξελίξεις στην Eυρώπη. Πυρήνας της Eταιρείας είναι το κεντρικό αναγνωστήριο και η πολύτιμη βιβλιοθήκη του, η οποία συμπεριλαμβάνει σημαντικά κείμενα της συλλογής Iονίων Nήσων καθώς και τα πολύτιμα αρχεία Guilford. Aποδέκτες του έργου της εταιρείας είναι τα μέλη της, μελετητές, άνθρωποι των γραμμάτων και τεχνών, και, από την ίδρυση του Iόνιου Πανεπιστημίου το 1984, η τοπική ακαδημαϊκή κοινότητα.