Αναγέννηση & Πρόοδος

Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

Δωρεά για την αποστολή γιατρών και νοσηλευτών ως συμβολή στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης που τίθεται από τη δεινή κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα.

Ο οργανισμός Αναγέννηση & Πρόοδος ιδρύθηκε το 2008 με στόχο να συμβάλλει σε διάφορες φιλανθρωπικές δραστηριότητες, κυρίως στους τομείς της Υγείας και του Αθλητισμού. Δημιουργήθηκε από μία βασική ομάδα επαγγελματιών από τον ιατρικό και τον αθλητικό τομέα, με τη συμμετοχή πολλών εθελοντών.