Αμυμώνη - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αμυμώνη

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος Activity Nest (Φωλιά Δραστηριοτήτων) για παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες. Η Φωλιά Δραστηριοτήτων είναι ένας χώρος αισθητηριακών ερεθισμάτων για παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, ο οποίος διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.