Αμυμώνη - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αμυμώνη

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και της επέκτασης του Προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το Πρόγραμμα στηρίζει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει παιδιά ηλικίας μέχρι 7 ετών στο σπίτι, με τη συμμετοχή των γονιών τους. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη» ιδρύθηκε το 1993. Σκοπός του συλλόγου είναι να διδάξει τα άτομα με αναπηρίες πώς να λειτουργούν στην καθημερινή τους ζωή και να τους προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργική απασχόληση, με τελικό στόχο την αποκατάστασή τους προκειμένου να αποκτήσουν τη μέγιστη αυτονομία που τους επιτρέπει η αναπηρία τους.