Αμυμώνη - Αγορά οχήματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αμυμώνη

Αγορά οχήματος
Αγορά σχολικού λεωφορείου για παιδιά με προβλήματα όρασης.

H «Αμυμώνη» είναι πανελλαδικός σύλλογος γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και άλλες δυσκολίες.

Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1993 από γονείς με σκοπό την εδραίωση των δικαιωμάτων των παιδιών τους. Ο σύλλογος έχει αναγνωριστεί ως φιλανθρωπικός σύλλογος και λειτουργεί στην Aθήνα με στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του σε όλη τη χώρα. Σκοποί του συλλόγου είναι η διασφάλιση εκπαίδευσης και η επανένταξη των παιδιών, καθώς και η κοινωνική και ψυχολογική υγεία των γονέων τους.