ΑμΚΕ «ΙΑΣΙΣ»

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για τη δημιουργία και την υποστήριξη του προγράμματος Fabric Republic: No Empty Clothes , το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας της διαχείρισης δωρεών ένδυσης για τις ΜΚΟ.

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ ξεκίνησε ως πάροχος φροντίδας ψυχικής υγείας, αλλά έκτοτε έχει επεκταθεί μέσω της ανάπτυξης εγκαταστάσεων στέγασης και εκπαίδευσης για διάφορες κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.