Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού

Υποστήριξη Προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη μίας ακαδημαϊκής πρωτοβουλίας με τίτλο «The Floating Laboratory on Action and Theory at Sea», η οποία θα εφαρμόζεται σε διάφορες τοποθεσίες της Μεσογείου.

Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού (AUB) ιδρύθηκε το 1866 ως ένα ιδιωτικό, ανεξάρτητο, μη δογματικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο είναι εγγεγραμμένο στο Υπουργείο Παιδείας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της κυβέρνησης του Λιβάνου, και τα πτυχία του είναι αναγνωρισμένα και πιστοποιούνται από την κυβέρνηση του Λιβάνου.