Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών

Κατασκευαστικές εργασίες

Δωρεά για την υποστήριξη της αναταξινόμησης και της σήμανσης RFID των αρχείων και βιβλιοθηκών ΑΣΚΣΑ (Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα).

Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα είναι ένας μη κερδοσκοπικός ερευνητικός φορέας που αποτελείται από μία κοινοπραξία σχεδόν 200 συμβεβλημένων κολεγίων και πανεπιστημίων της Βόρειας Αμερικής. Η Σχολή είναι αφοσιωμένη στην εκπαίδευση και τη μελέτη του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα.