Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την υποστήριξη του ετήσιου Γκαλά της Αμερικάνικης Σχολης Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα. 

Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα ιδρύθηκε το 1881, και προσφέρει μία βάση για τους φοιτητές και τους ακαδημαϊκούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τις σπουδές τους στην ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό.