Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για τη στήριξη του ετήσιου γκαλά της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, καθώς και του έργου της να προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα, αποτελώντας μία βάση για τους φοιτητές και τους ακαδημαϊκούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό τη μελέτη της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού.