Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Ανέγερση κτιρίου

Ενίσχυση για την κατασκευή νέου κτιρίου με δωμάτια και κοινούς χώρους, όπου θα διαμένουν 100 φοιτητές της Σχολής. Ο νέος κοιτώνας είναι πλήρως επιπλωμένος, εξυπηρετεί δύο παιδιά ανά δωμάτιο και έχει διαδικτυακή σύνδεση και κοινούς χώρους αναψυχής και εξυπηρέτησης.

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή -από τις  πλέον γνωστές και φημισμένες Σχολές στη Βόρεια Ελλάδα- είναι μη κερδοσκοπικός μορφωτικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1904 και προσφέρει υπηρεσίες στο χώρο της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Σχολή παρέχει γενική μόρφωση σε θέματα γεωργίας, όπως επίσης και τεχνική και επαγγελματική γεωργική κατάρτιση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, φοιτούν 230 μαθητές από όλα τα μέρη της Ελλάδας, κυρίως από μη αστικές περιοχές, και όλοι λαμβάνουν μια υποτροφία, η οποία καλύπτει πλήρως τα δίδακτρά τους και τη διαμονή τους στο Πανεπιστήμιο. Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει το Κολέγιο (με 60 μαθητές), όπου δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη μεταφορά γνώσης και την εφαρμογή της στο χώρο της γεωργίας, μέσω της ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων, και της διδαχής διοίκησης επιχειρήσεων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.