«Αλληλεγγύη» Σύλλογος Φίλων του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ. ΑΜΕΑ Καβάλας

Αγορά εξοπλισμού
Αγορά εξοπλισμού για τη δημιουργία Δωματίου Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης στο Κ.Ε.Κ.Υ.Κ. ΑΜΕΑ Kαβάλας.

Ο Σύλλογος Φίλων Κ.Ε.Κ.Υ.Κ. (Κέντρα Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης) ΑΜΕΑ Καβάλας ιδρύθηκε το 2007 με πρωτοβουλία γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων που πάσχουν από αναπηρία και κατοικούν στο νομό Καβάλας. Σκοπός του είναι η δωρεάν παροχή φροντίδας και η κατ’ οίκον νοσηλεία σε ανάπηρα άτομα, καθώς επίσης και η παροχή ηθικής και υλικής στήριξης στο Κ.Ε.Κ.Υ.Κ. ΑΜΕΑ Καβάλας. Το Κέντρο, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, ιδρύθηκε το 2002 και  παρέχει υποστήριξη και εκπαίδευση σε 70 άτομα, ηλικίας 8 ώς 50.