Ακαδημία Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Εργασίες ανακαίνισης
Ενίσχυση για την ανακαίνιση του Κέντρου Eκθέσεων και Διδασκαλίας και για εξοπλισμό. Το Κέντρο στεγάζεται σε μια παλιά καπναποθήκη στη Ξάνθη.

Η Ακαδημία Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα στους νέους της Θράκης σχετικά με την συντήρηση εικόνων, βιβλίων, κειμένων και ξύλινων τεχνουργημάτων.