Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας

Ανακαίνιση

Δωρεά για την υποστήριξη κτιριακών ανακαινίσεων, αναβαθμίσεων υποδομών πληροφορικής, την προσθήκη ενός υπερσύγχρονου προσομοιωτή γέφυρας πλοίου, καθώς και υποτροφίες για αποφοίτους της Ακαδημίας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.