Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας

Αγορά εξοπλισμού

Aγορά λογισμικού πακέτου προσομοίωσης για την αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας ιδρύθηκε το 1930 και είναι η παλαιότερη ακαδημία στην Ελλάδα. Η εισαγωγή σ’ αυτήν γίνεται μέσω των πανελληνίων εισαγωγικών εξετάσεων. Οι σπουδές είναι τετραετείς και απαρτίζονται από έξι θεωρητικά εξάμηνα και δύο εξάμηνα εκπαιδευτικά ταξίδια.