Ακαδημία Αθηνών

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών - Εργασίες ανακαίνισης
Εργασίες ανακαίνισης για την εγκατάσταση και τη λειτουργία συστήματος ανθρώπινης και ζωικής διαγνωστικής μονάδας - pet camera.